friss műút

Legfrissebb

Napindító

Önvédelem

Az antipolitika elcsodálkozás, az ember furcsának, groteszknek, sőt képtelennek tartja a dolgokat. Felismeri, hogy áldozat és nem akar az lenni. Nem szeret más emberektől életre-halálra függeni. Nem bízza életét a politikusokra, visszaveszi a nyelvét és a filozófiáját tőlük. A regényírónak nincsen szüksége külügyminiszterre; ha nem gátolják meg ebben, képes arra, hogy kifejezze magát. Nincsen szüksége […]

Tovább »
Bereményi nagypapa Mándyval a Teleki téren…

(KEPES) Később sem ismerte el [a nagyapád] azt, amit csináltál? (BEREMÉNYI GÉZA) Egyetlenegyszer örült neki, amikor Mándy Iván író odament a standhoz, ahol nagyapám állt, és megkérdezte: „Ön az a Bereményi, akinek az unokája az az író?” A nagyapám mondta: „Igen, tisztelettel. Miért? Azt mondja, „Mert vegye tudomásul, hogy nagyon jó író az unokája, és […]

Tovább »
szilárd, immár vágyódástalan

Amit én csinálni akarok, csak egyedül álló embernek lehet megcsinálnia; az egyedüllétet azonban csak a legmélyebb hozzátartozásérzések által és után lehet megszerezni. Aki nem tudja, hogy mi lehet neki egy ember, hogy mi lehet egy ember egy másiknak — az csak magára hagyatva lehet, de sohasem szilárd, immár vágyódástalan, tudománynak termett egyedülvalóságban. Csak az mehet […]

Tovább »
Olga Robertovna felébredt.

Éjféltájban Olga Robertovna felébredt. Két útitársa horkolt. Fent ütemesen csattogott valami, egy bőrönd kulcsa talán vagy valami csat himbálózott a levegőben a vonat mozgásától. Olga Robertovna hirtelen arra gondolt, hogy bizonyára butaságot követett el, amikor elszánta magát erre az utazásra. Még ha húsz évvel ezelőtt… de most már túlságosan késő, már öreg, élete végéhez ért, […]

Tovább »
Bach, háború, társadalmi vízkiszorítás

— Cella nagyon sokat haladt nyár óta. Ugye, te is úgy látod? Cella mintha nem is hallaná anyja dicséretét. A prelúdium után rövid szünetet iktatott be; most vége a szünetnek. Beleveti magát a fúgába, Bach, a vak óriás lendületbe jön. Rohan árkon-bokron át, elvéthetetlen célja felé. Ha nem sokat értek is a zenéhez, azt sejtem […]

Tovább »
„A magyar állami rendőrséggel szemben pedig mély tiszteletet érzek.”

Mélyen tisztelt Főszerkesztő Úr! Barátaim figyelmeztetésére olvastam a Rendőr mai számában dr. Krisztinkovich Antal rendőrtanácsos úr szigorú kritikáját a Forró mezők c. regényemről, s méltóztassék megengedni, hogy azonnal válaszolhassak, mert egy pillanatig sem akarom magamon érezni a vádat, hogy én a magyar rendőrséget rossz színben akarnám feltüntetni. (…) Én csak regényt írok, s a regénynek […]

Tovább »
Kassa, Márai, köztemető, jégverés

Ez itt a köztemető, itt fekszik a húgom, Mencike; egyéves volt, mikor meghalt, s mindenki felkiáltott: hála Istennek! — mert a dajka leejtette az asztalról, a kisleány élt még néhány napot, s valamennyien reszkettünk, hogy tökéletlen marad. Odébb, a pályaudvar mögött, a magasban, a Rozália-temető jegenyéi és fenyőfái között alusznak nagyszüleim: mind a négy; szomorú […]

Tovább »
Gondolkodni, megrendülni.

Aki elkezd gondolkodni, az kezd megrendülni. A társadalomnak nincs sok köze a kezdethez. A féreg az ember szívében van. Ott kell keresni. Hogyan jut el az ember a rádöbbenéstől, a megvilágosodástól a fényből való menekülésig: ezt a halálos játszmát kell nyomon követni és megérteni.   (Albert Camus: Az abszurd és az öngyilkosság. Ford.: Vargyas Zoltán. […]

Tovább »
Megyek iskolába

Ropog a hó talpam alatt, megyek iskolába reggel. Fát viszek a hónom alatt, két hasáb fát minden reggel, mert a tanítónőnk megver. Azt papolja nekünk folyvást: gyerekek, szegény az ország, segítenünk kell a bajban. Mondom: biztos kirabolták! Pszt! Csak halkan. Nagyon halkan. (Utassy József: Megyek iskolába.)  

Tovább »
bizonyosan lesz

Avitusra is hatott ez: „a nemesebbek uralmában meg kell nyúgodni; az isteneknek is, a kikhez ők fordultak, úgy tetszik, hogy a rómaiak döntsék el, mit adjanak meg, mit vegyenek el, s nem tűrnek magukon kívül más bírákat.” Ezt válaszolta nyilvánosan az ampsivárok előtt; Boiocalusnak pedig azt, hogy barátságára való tekintetből neki adni fog földet. De […]

Tovább »