Mi szüli az igazi kísértethistóriákat?

Voltaképpen a mindennapi élet borzalma az, ami oly elviselhetetlen kínnal gyötri, szaggatja a szívet. Voltaképpen az emberek kegyetlensége, a nyomorúság, melyet kis és nagy zsarnokok okoznak kíméletlenül, a pokol ördögi cinizmusával, az szüli az igazi kísértethistóriákat. (E. T. A. Hoffmann: A Serapion-testvérek, ford.: Tihanyi Vera)

gyalogút, országút

Gyalogút: földcsík, amelyen gyalog járunk. Az országút nemcsak abban különbözik a gyalogúttól, hogy gépkocsival utazunk rajta, hanem hogy csak egy vonal, amely két pontot köt össze. Az országútnak önmagában nincs értelme; értelme csak a két pontnak van, amelyet összeköt. A gyalogút a tér dicsérete. Minden szakaszának önmagában is értelme van, és megállásra bíztat bennünket. Az Tovább …

„a ténytudatosság ökölszabályai”

Gyermekeinknek meg kellene tanítanunk az élet naprakész, alapvető, tényeken alapuló keretrendszerét – milyen az élet a négy szinten és a négy égtájon –, s gyakoroltatni kellene velük a ténytudatosság ökölszabályait, azaz az egyes fejezetek végén pontokba szedett tudnivalókat. Ez lehetővé tenné a számukra, hogy a világ különböző részeiről érkező híreket megfelelő kontextusba helyezzék, és észrevegyék, Tovább …

öröm, megkeseredettség

Ha valaki semminek nem tud örülni, még percekre sem, az már nem tesz különbséget öröm és bánat között. És ez a legnagyobb rossz, ami emberrel történhet. … Ha Krisztus csak fenyegetett volna, csak korbácsolt volna, csak szenvedett volna, ha nem lett volna képes még az utolsó vacsoráján is örülni, fabatkát sem érnének a szavai. A Tovább …

belülről kifelé

Az analitikus elme a tények igen alapos megismerésére, a meglévő gondolatok élesen megkülönböztető kritikájára, az egyes esetek elválasztására és osztályozására képesít. A szintetikus elme viszont inkább az egyes eseteket kombinálja, vezérlő szempontokat keres, amelynek alapján rendszert épít, nagy átfogó összefüggéseket és törvényszerűségeket lát meg. Az analitikus elme munkája elsősorban a megkülönböztetés. Gyorsan észreveszi, hogy a Tovább …

a liberálisok…

A liberálisok olyan emberek, akik az ellenségeiket jobban szeretik a barátaiknál, bűntudatuk van a siker miatt, de a kudarc nem tölti el őket szégyenérzettel, megvetik a profitot és büntetik az eredményeket. A liberális férfiak pöcstelen, töketlen önkasztrálta eunuchok, akik szégyellik saját férfiasságukat az örömtelen, haraggal teli pinák miatt, akiket meg keserű irigység tölt el minden Tovább …