Mészöly Miklós Az ablakmosó című darabja Miskolcon (1963. március 15.)

Mészöly Miklós Az ablakmosó című darabja Miskolcon (1963. március 15.). Az összeállítást Moklovsky Réka szerkesztette. Az összeállításban a dokumentumok mellett olvasható a bemutató utáni Értelmiségi Ankét vitaanyaga Márjánovics Diána szövegközlésében, valamint Sándor Iván esszéje, aki látta az 1963-as előadást, és tudósított is róla. Tovább …

Súly és könnyűség. Regionalitás és átjárhatóság az újabb magyar irodalomban

E könyv írásai 20–21. századi irodalmi művekről beszélnek, melynek során elsősorban gondolkodásformák, beszédmódok és a kánonok alapvető problémáira összpontosítanak. A prózafordulat bővebben értett történetét is vizsgálják, egészen a legújabb irodalmunkban újraszituálódó realizmusig. Regionalitás, identitás, realizmus, többszólamúság — e kulcsszavakat lehetne kiemelni a vizsgálódások sűrűsödési pontjaiként. Olyan szerzők művei állnak a középpontban, mint Tompa Andrea, Oravecz Tovább …